ikinci dünya savaşı

Soğuk Savaş, ABD ve Sovyetler Birliği arasında 1947 ile 1991 yılları arasında gerilimli bir dönemdi. Soğuk Savaş sonrası Amerika, dünya liderliği konusunda yeni bir rol üstlendi. Küresel ekonomide önde gelen güç haline geldi. Bu yazıda, Soğuk Savaş sonrası Amerika'nın yükselişi, ekonomik büyümesi ve küresel liderliği hakkında konuşacağız.
10.03.2023
0
1940’lı yılların ABD tarihine baktığımızda, II. Dünya Savaşı ve onun hemen ertesinde başlayan sert soğuk savaş iklimini görüyoruz. Bu dönem Amerika diplomasisi ve ulusal kültüründe hala en belirleyici unsurlardan birisi olarak izlerini sürdürmektedir. II. Dünya Savaşı’nın ansızın ABD topraklarına sıçraması ve ülkenin ulusal güvenliğini tehdit etmesi dönüm noktası olmuştur. O...
27.01.2023
0