MHP’li Abdurrahman Başkan, Kumluca ve Finike’ye 2.5 milyon lira aktarıldı

MHP’li Abdurrahman Başkan, Kumluca ve Finike’ye 2.5 milyon lira aktarıldı
REKLAM ALANI
Yayınlama: 14.12.2022
Düzenleme: 15.12.2022 10:35
108
A+
A-

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan,
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın, devlet deneyimi yüksek kadroları ile Türkiye için
çok önemli bir görevi ifa ve icra ettiğini bildirdi. 2023 yılında toplam 88 milyar 231 milyon TL yedek
ödeneğin Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesinde öngörüldüğünü bildiren MHP’li Abdurrahman
Başkan,
2021 yılı bütçesinde öngörülen 174,5 milyon TL tutarındaki doğal afet giderlerini karşılama
ödeneğinin tamamı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bütçesine aktarıldığına dikkat
çekti.
Söz konusu ödeneğin, tabiî afete maruz kalan yörelerindeki belediye ve özel idarelerine hasar
ve tahribatları gidermek amacıyla aktarıldığını bildiren MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman
Başkan, 2021 yılında yaşanan ve başta Manavgat, Alanya, Gündoğmuş ve Akseki ilçelerini etkileyen
orman yangınlarında zarar gören Yörük Türkmenler için Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin
himayelerinde yürütülen kampanya ile ilgili bilgiler paylaştı.
Abdurrahman Başkan, “Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Genel Başkanımız Sayın Devlet
Bahçeli Beyefendinin himayeleri ve talimatlarıyla, yangınlarda hayvanları telef olan köylülerimizin
acısını hafifletmek ve bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla 2 Ağustos 2021 tarihinde ‘5 keçi 5 koyun
ve 2 düve yardım kampanyası’ boyunca 1348‘si koyun, 1045 keçi olmak üzere toplam 2393 küçükbaş
hayvan ile 107 büyükbaş hayvan olmak üzere toplam 2500 baş hayvanın afetzedelere ulaştırıldığını
bildirdi.
MHP’li Abdurrahman Başkan, bu anlamlı kampanyaya maddi manevi desteklerini
esirgemeyen MHP teşkilatlarına, belediyelere ve yardım kampanyasının koordinasyonunu üstlenen
Ülkü Ocakları’na şükranlarımı arz etiğini söyledi.
2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinin “Gerektiğinde Kullanılabilecek Ödenekler”
başlıklı 5’inci maddesi üzerine MHP Grubu adına söz alan Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan,
özetle şunları söyledi:
ÇOK ÖNEMLİ GÖREV İFA VE İCRA EDİYORLAR
“5018 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde, merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen
hizmet ve amaçları gerçekleştirmek veya bütçelerde öngörülmeyen hizmetler için gerektiğinde
aktarma yapılmak üzere genel bütçe ödeneklerinin yüzde 2’sine kadar yedek ödenek konulabileceği
ve bu ödenekten aktarma yapmaya Cumhurbaşkanının yetkili olduğu hüküm altına alınmaktadır.
Söz konusu hüküm kapsamında bütçe kanununun 5 inci maddesinde Cumhurbaşkanlığı
Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesine “Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği”, “Yedek Ödenek”,
“Yatırımları Hızlandırma Ödeneği” ile “Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneğinin konulmasına ve
ilgili kuruluşların bütçelerine aktarılmasında uyulacak usul ve esaslara ilişkin düzenleme
yapılmaktadır.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Devlet deneyimi yüksek kadroları ile ülkemiz
için çok önemli bir görevi ifa ve icra etmektedir.
2023 yılında toplam 88 milyar 231 milyon TL yedek ödenek Strateji ve Bütçe Başkanlığı
bütçesinde öngörülmektedir.

2021 ÖDENEKLERİ AFAD BÜTÇESİNE AKTARILDI
2022 yılında ek bütçe ile eklenen ödenekler dâhil yedek ödenek tutarı 60 milyar 205 milyon
TL olmuştur.
Bunun yanı sıra 5018 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde yer alan ‘Malî yıl içinde yedek
ödenekten yapılan aktarmaların tür, tutar ve idareler itibarıyla dağılımı, yılın bitimini takip eden on
beş gün içinde Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilir’ Hükmüne istinaden 2021 yılı yedek ödenek
kullanımları Strateji ve Bütçe Başkanlığı web sitesinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.
Ayrıca 2021 yılı bütçesinde öngörülen 174,5 milyon TL tutarındaki doğal afet giderlerini
karşılama ödeneğinin tamamı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bütçesine aktarılmıştır.
AFAD tarafından da söz konusu ödenek, ülkemizin tabiî afete maruz kalan yörelerindeki
belediye ve özel idarelerine maruz kaldıkları hasar ve tahribatları gidermek amacıyla hasar ve tahribat
oranları dikkate alınarak aktarılarak kullandırılmıştır.”
4 İLÇEYİ ETKİLEYEN BÜYÜK ORMAN YANGININI HATIRLATTI
Konuşmasında 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 12:00 sularında Manavgat’ta başlayan
ve Alanya, Gündoğmuş, Akseki ilçelerinde toplam 59 mahallede 11 gün etkili olan yangında 8
vatandaşın hayatını kaybettiğini, 61.500 hektar orman alanının yandığını hatırlatan MHP Antalya
Milletvekili Abdurrahman Başkan, zarar görenler için9 başlatılan yardım kampanyalarıyla ilgili olarak
şunları söyledi:
“Yangının başlamasıyla birlikte Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınarak,
yereldeki tüm çalışma guruplarının çalışmaları, Manavgat kurulan AFAD Yönetim Merkezi’nden
yönetilmiştir.
Orman yangının söndürme çalışmalarına, 870’i diğer illerimizden gelen personel olmak üzere,
toplam 8.029 kişi, 40 civarında hava aracı ve 2.000 civarında kara aracı ile müdahalede
bulunulmuştur. 23 STK bünyesindeki 615 kişi ve 97 araç ile çok sayıda gönüllü müdahale çalışmalarına
destek vermiştir.
Manavgat, Alanya, Akseki ve Gündoğmuş İlçelerinde etkili olan orman yangını afeti
sonrasında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yapılan hasar tespit
işlemlerinde 1.313 adet konut ağır hasarlı, yıkık, acil yıkılacak olarak tespit edilmiştir.
Konutları hasar gören afetzedelerden 666 kişi AFAD’dan, 234 kişi kentsel dönüşümden hak
sahibi olarak kabul edilmiş olup toplam 900 adet konut, 4 adet Köy Konağı ve 1 Cami TOKİ tarafından
yapılmaktadır.
Yapımına başlanan 889 adet konutun 145’i tek katlı, 743’ü çift katlı olarak inşa edilmektedir.
Manavgat ilçesinde 201 adet konutun yapımı tamamlanmış olup 178 konut AFAD tarafından,
15 konut Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından teslim alınarak hak sahibi ailelere
teslim edilmiştir.
3.12.2022 Tarihinde 187 adet konutun kura çekimi yapılmış olup, ruhsat ve iskân işlemleri
tamamlanarak konut teslimleri yapılacaktır.

MHP’NİN “5 KEÇİ 5 KOYUN VE 2 DÜVE YARDIM KAMPANYASI”
28 Temmuz 2021 tarihinde Manavgat merkezli başlayıp, günlerce devam eden ve milletçe
ciğerimizi yakan orman yangınları, özellikle geçim kaynağı hayvancılık olan Yörük Türkmen
vatandaşlarımızı etkilemiş, Yörüklerimizin yaşamlarında önemli bir yere sahip yüzlerce hayvan telef
olmuştur.
Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin
himayeleri ve talimatlarıyla, yangınlarda hayvanları telef olan köylülerimizin acısını hafifletmek ve
bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla 2 Ağustos 2021 tarihinde “5 keçi 5 koyun ve 2 düve yardım
kampanyası”
Milliyetçi Hareket partisi olarak il, ilçe teşkilatlarımızın yanı sıra belediyelerimizin desteği ve
Ülkü Ocaklarımızın koordinasyonuyla başlattık ve başarılı bir şekilde yürüttük.
3 etap halinde gerçekleştirdiğimiz yardım kampanyamız boyunca 1348‘si koyun, 1045 keçi
olmak üzere toplam 2393 küçükbaş hayvan ile 107 büyükbaş hayvan olmak üzere toplam 2500 baş
hayvan afetzedelere ulaştırılmıştır.
Bu anlamlı kampanyaya maddi manevi desteklerini esirgemeyen tüm teşkilatlarımıza,
belediyelerimize ve yardım kampanyamızın koordinasyonunu üstlenen Ülkü Ocaklarımıza
şükranlarımı arz ediyorum.”
“ALLAH ÜLKEMİZİ FELAKETLERDEN KORUSUN”
MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, konuşmasın son bölümünde pazartesi günü
Antalya’nın Kumluca ve Finike ilçelerinde yaşanan selde zarara uğrayanlara ilişkin hasar tespit
çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, yardımlarla ilgili olarak da şunları söyledi:
“İlk etapta acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığımız tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 2,5 milyon TL kaynak aktarıldığını
belirtmek istiyorum.
Allah, ülkemizi milletimizi felaketlerden, afetlerden korusun, birliğimizi daim kılsın. Bu
düşüncelerle sözlerimize son verirken, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin ülkemiz ve
milletimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.”

REKLAM ALANI